Tetraktis, matematika i muzika

Ugaoni kamen u istoriji numerologije je Pitagora, jedan od najvećih mislilaca, matematičara,...

Čitaj dalje