Autor: ak

Astrologija i duhovne transformacije

Svaka individua kroz svoj život susreće se sa važnim „sudbinskim“ osobama i učestvuje u „sudbinskim“ situacijama. Put duše svakog od nas zapisan je u natalnoj karti, a jedan od najtežih zadataka astrologa jeste da odredi odakle duša dolazi, čemu teži, koji je njen zadatak u ovom životu i na koji način se transformiše da bi dosegla vrhunac u svom životu. Svi ovi zadaci nemaju značaj samo za inividuu već su oni namenjeni višem dobru odnosno imaju ključan značaj za evoluciju čovečanstva. Ezoteristi tvrde da se u čovekovom biću protežu dve struje : 1. Udaljavanje od Izvora (Boga) 2. Vraćanje...

Čitaj dalje

Astrologija i politika

Politika kao osnovna ljudska delatnost u društvenom smislu jeste izrazito širok i opšti pojam koji ima svoje zakonitosti i poprima transpersonalni, nadlični uticaj. Zbog toga, dugo se mislilo da astrologija nema uticaja na politiku, ili bar da ne treba njome da se bavi. Međutim, otkrićem Urana krajem 19. veka u astrologiju je došao novi, svež upliv transperosnalnih planeta Urana, Neptuna i Plutona. Ove tri planete diktiraju globalne događaje na svetskom i nacionalnom planu i imaju enormne količine energije sposobne da pokrenu i homogenizuju čitave narodne mase. Osim toga ove planete govore i o tome koja je uloga svakog pojedinca u društvu, odnosno koji zadatak on treba da...

Čitaj dalje

Retrogradni Mars u Škorpiji

Mars se izvorno vezuje za borbenost, aktivnost, pobuđenost organizma, prvi impuls reagovanja. Takođe predstavlja mušku figure u mladosti, plodnost, potentnost, krvotok. Retrogradno kretanje planete podrazumeva zamenjen smer kretanja u odnosu na uobičajeni (smer Ribe–Ovan umesto Ovan-Ribe) koji donosi naglašenije delovanje retrogradne planete kao i zastoje u napredovanju planetarnog uticaja u cilju dubljeg zadržavanja na okolnost koju retrogradna planete diktira. Ove godine planeta Mars krenula je retrogradnim hodom u znaku Strelca 18. aprila i tu promenu smo osetili. Međutim, ono što je manje uobičajeno jeste da se planeta zbog retrogradnosti vrati u prethodni znak (obično je u retrogradnom ili direktnom kretanju u...

Čitaj dalje

O Mesecu

Mesec je prirodni satelit naše planete Zemlje koji se oko nje kreće po eliptičnoj putanji u pravilnim vremenskim intervalima. O njegovom značajnom uticaju na našu planetu zna se još od davnina, a ljudi su ga posmatrali i proučavali još u starom veku. Osim njegove važnosti koje je civilizacija izgradila posmatranjem i postavljanjem hipoteza, Mesec zavređuje veliku pažnju i sa naučnog konteksta gde su većina „narodskih“ hipoteza i verovanja opravdane naučnim metodama. Opšte je poznato da Mesec svojom gravitacijom utiče na pomeranje velikih vodenih masa (plima i oseka) i reflektuje Sunčevu svetlost. Potrebno mu je približno 29 dana da obiđe...

Čitaj dalje

Emocionalna inteligencija

Kada je reč o istraživanjima u okviru psihologije-inteligencija, kao jedan od najvažnijih činilaca psihičkog života čoveka, zauzima same vrhove u lestvicama prioriteta za sprovođenje istraživanja u najrazličitijim kontekstima. Definisati inteligenciju kao pojam nije ni malo zahvalno, ali jedno je sigurno – do sada, inteligencija je bila posmatrana kao izraz mentalnog dela psihe čoveka i najviše se odnosila na inteligenciju u kontekstu racionalne inteligencije. Međutim, kako je priroda čoveka, pa samim tim i psihologija kao nauka, nedovoljno istražena da bi nam ponudila konačne istine o čoveku kao biću u poslednjih par decenija inteligencija nudi novi kontekst – emocionalna inteligencija. Današnja nauka zaključuje da...

Čitaj dalje