retrograni Merkur

Retrogradni Merkur

Kada je Retrogradni Merkur u pitanju, onda ovaj članak može da se zove i: Poslednji ciklus retrogradnog hoda Merkur je započeo  9. aprila 2017. i završio 3. maja [...]