Numerologija

Numerologija – brojevi i sudbina

Po dnevnoj veštini iščitavanja karaktera, svaka se osobina krije iza broja od jedan do devet. Jednostavno se svaki datum rođenja može svesti na jedinični broj, tj. znak kao [...]

Astrološki sati u jednom danu

Kao što svaki dan u mesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, što umnogome utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja. [...]

Tetraktis, matematika i muzika

Ugaoni kamen u istoriji numerologije je Pitagora, jedan od najvećih mislilaca, matematičara, filozofa, mistika, astrologa i astronoma Starog Sveta… Pitagorino učenje je i dan danas jedna od najvećih [...]